تكنيك‌هاي مخصوص لاغري

مجموعه‌اي از تكنيك‌هاي مادر(حركات سراندن، مالشي، ورزدادن و ضربه‌اي) در رشته اصلي ماساژ وجود دارد كه زيرشاخه‌هاي مختلف ماساژ از جمله ماساژ لاغري، از همين تكنيك‌هاي مادر براي رسيدن به هدف خود از آن‌ها الگوبرداري مي‌كنند.

حركت سراندن (افلوراژ)؛ حركتي است كه به‌عنوان مقدمه ماساژ لاغري شناخته مي‌شود. اين حركت با سراندن كف دست‌ها در يك جهت انجام مي‌شود كه هنگام بازگشت به نقطه شروع، فشاري سطحي وارد مي‌كند. هدف از انجام اين حركت بالا بردن گردش خون موضعي و آماده‌سازي بدن براي تكنيك‌هاي بعدي ماساژ است.

مرکز ماساژ شرق تهران

براي انجام حركت مالشي، بايد  با كف دست‌ها مثل اتو، در طول عضلات مورد نظر، حركت رفت و برگشت انجام داد كه اين حركت روي عضلات مايل شكمي، به‌صورت عكس انجام مي‌شود. هدف از انجام اين حركت، بالا بردن گرما و افزايش جريان خون موضعي است.

در ماساژ لاغري، هدف فرد دستيابي به تناسب اندام است. ماساژ لاغري در واقع زماني به كمك فرد مي‌آيد كه چربي‌هاي انباشته بعضي نقاط بدن، نياز به گزينه‌اي غيراز ورزش دارند.

حركت ورز دادن: روي نواحي شكم، نشيمنگاه، بالاي پاها و امثال آن انجام مي‌شود.در اين حركت عضلات را فشرده و بلند كرده، سپس رها مي‌كنيم. اين حركت نيز باعث بالا‌رفتن جريان خون، گرم شدن بافت‌ها و بالا رفتن قابليت ارتجاعي عضلات مي‌شود.

حركت ضربه‌اي شامل 2 نوع تكنيك ساطوري و نيشگون گرفتن مي‌شود.